Google+

Specialisten Ouderengeneeskunde 16 - 36 uur

Functie omschrijving

Kloppend hart
Humanitas wil iedereen de kans geven zich te specialiseren of specialisten de kans te geven daar te excelleren waar dat past binnen de visie en missie van Humanitas. Humanitas biedt iedere kwetsbare Rotterdammer tussen de 0 en 100+ jaar een plek. Humanitas heeft het hart op de juiste plek en een enorme professionaliseringsslag gemaakt. Daar gaat zij verder mee aan de slag en dus is er ruimte voor meer talent. Het is een kans om het grote team te versterken en toch jouw eigen kleur te laten schijnen binnen de behandeldienst en rondom de cliënt.

Wij dagen je uit eens mee te lopen en te voelen wat het is om bij Humanitas dat we samen vorm geven, aan de slag te zijn.

Welkom Specialisten Ouderengeneeskunde voor 16 - 36 uur per week.

Een paar taken en verantwoordelijkheden

 • De specialist ouderengeneeskunde draagt zorg voor de medische behandeling van (intra- -en extramurale) cliënten met een (complexe) samengestelde zorgvraag.
 • Zij/hij onderzoekt en behandelt en stelt een medisch behandelplan op dat past in het multidisciplinair samengestelde ondersteuningsplan.
 • Zij/hij kan, desgevraagd en daartoe gekwalificeerd, de functionaris zijn die voor de locatie de wettelijke taken krachtens de BOPZ inhoud geeft en als zodanig fungeert als BOPZ arts voor de locatie.
 • Hiernaast kan de specialist ouderengeneeskunde gevraagd worden aanvullende inhoudelijke taken, te verzorgen, al dan niet op Humanitas-niveau en overeengekomen met de leiding van de behandeldienst. In deze gevallen is voorzien in een honorering in FWG 75.
 • De specialist ouderengeneeskunde kan zowel intra-, semimuraal als extramuraal
  werkzaam zijn. Naast de activiteiten ten behoeve van cliënten kan de specialist ouderengeneeskunde ook ingezet worden ten behoeve van (bij)scholingen, en in commissies en/of werkgroepen.

Een Verklaring Omtrent gedrag op naam van Humanitas is vereist.

Informatie over de organisatie

Behandeldienst in 15 seconden
De behandeldienst van Stichting Humanitas is meer dan 70 medewerkers groot die multidisciplinair werken omarmen en in praktijk brengen, samen met de ( informele) zorg. Zij ondersteunen, coachen zorgmedewerkers naar meer deskundigheid en zelfstandigheid. Zij biedt zorg en behandeling aan verschillende cliëntgroepen: psychogeriatrie, chronische somatische zorg, geriatrische revalidatie en een observatieafdeling ten behoeve van diagnostiek, zorg- en woonadvies. De cliënten wonen in verschillende locaties in de regio Rotterdam.

1 plan , 1 aanpak, 1 behandeldienst, 1 Humanitas - binnen en buiten
Op alle niveaus is Humanitas aan het groeien onder het motto; 1 plan, 1 aanpak, 1 Humanitas en straks ook 1 Rotterdam. Want samen met onze collega-instellingen leveren we zorg aan kwetsbare Rotterdammers. We doen allemaal hetzelfde; alleen verschillen we van cultuur en sfeer.

Heel Nederland weet de weg die Humanitas aan het lopen is. Het wegnemen van de aanwijzing van IGZ. Meer dan 9 maanden is er keihard gewerkt aan de basis, de kern, de essentie en de veiligheid van de cliënt. In alle openheid en transparantie hebben we samen in goed overleg met IGZ grote stappen gezet. Binnenkort horen we of die aanwijzing verleden tijd is.

Blijf groeien ook door samen te werken
De afgelopen maanden hebben meer dan 14 nieuwe medewerkers een plek gevonden binnen Humanitas, waaronder onder meer 2 specialisten ouderengeneeskunde, 4 psychologen, 3 verpleegkundig specialisten en 4 basisartsen. Zij hebben het team verjongd en versterkt. Humanitas wil verder en breder. Humanitas biedt als opleidingshuis begeleiding aan AIOS, HAIO en geneeskundestudenten.
Daarnaast is er veel ruimte voor artsen met ideeën en duidelijke wensen.

De behandeldienst heeft een duidelijke positie binnen de organisatie en een vertegenwoordiger in de directie. De lijnen met de voorzitter Raad van Bestuur, Gijsbert van Herk, zijn kort en goed. Met consulten ondersteunen we huisartsen in de 1e lijn. Met verschillende ziekenhuizen zijn we samenwerkingsverbanden gestart. Ook wetenschappelijk onderzoek, samenwerking met nieuwe technologie en ontluikende samenwerkingsvormen met collega-instellingen in de stad krijgen vorm.

Arbeidsvoorwaarden

In vogelvlucht:

 • FWG 75 indien oppakken vakinhoudelijke- en organisatorische taken
 • Interessante emolumenten
 • Standplaats: verschillende mogelijkheden in de regio Rotterdam
 • Ook ruimte voor specialist ouderengeneeskunde met specialisaties en ambities 1e geneeskundige of rol hoofd medische dienst.

Meer informatie over deze vacature

Informatie & sollicitatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Mark Venekamp, Manager Behandeldienst en Revalidatie.
Telefoon 06-55737776, e-mail: markvenekamp@stichtinghumanitas.nl.

Je sollicitatiebrief met CV s.v.p. mailen naar sollicitanten@stichtinghumanitas.nl.

Of je kunt je sollicitatie per post versturen naar:

Stichting Humanitas
Afdeling Personeel & Organisatie
T.a.v. Lucienne van der Zwan
Postbus 37137
3005 LC ROTTERDAM

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Locatie

Regio Rotterdam
Bel mij