Google+

SEH Arts KNMG geregistreerd waarneming

Functie omschrijving

Je werkt met 12 SEH-artsen KNMG geregistreerd en een aantal HAIO's / ANIO's SEH. Je bent de medisch verantwoordelijke voor alle patiënten die zich op de SEH bevinden; je bent immers specialist in de acute geneeskunde. Je hanteert een integrale patiëntenbenadering waardoor je in staat bent om bij ongedifferentieerde patiënten op efficiënte wijze werkdiagnoses en differentiële diagnoses te stellen. Naast het zelf zien van patiënten heb je ook deels een coördinerende en begeleidende rol richting ANIOS SEH, HAIO’s en coassistenten.

Functie eisen

Je bent SEH-arts KNMG geregistreerd.

Je werk wordt zeer zelfstandig verricht binnen de gegeven richtlijnen. Dat betekent dat je processen goed moet kunnen overzien, prioriteiten juist weet te stellen en weet welke acties wanneer benodigd zijn; soms op basis van zeer beperkte informatie. Je communiceert helder en to-the-point, je bent doortastend en weet te allen tijde overzicht te houden. Het is vanzelfsprekend dat je je goed kunt inleven in zowel patiënten als de betrokken familie en je weet hierin zeer integer en tactvol te handelen.

Benodigde competenties voor deze functie:

 • Voor deze functie zijn in ieder geval de volgende competenties belangrijk:
 • Communicatie Je communiceert relevante informatie op heldere en beknopte wijze. Je past de boodschap aan de ontvanger aan en luistert naar de zienswijze van anderen.
 • Zelfstandigheid Je toont zelfstandigheid bij de uitvoering van taken. Je vraagt anderen alleen om advies of hulp indien noodzakelijk voor een effectieve afronding van het project.
 • Oordeels- en besluitvorming Je komt tot het juiste oordeel wanneer er knopen doorgehakt moeten worden door alle beschikbare informatie en alternatieven in ogenschouw te nemen. Je onderbouwt beslissingen met heldere en rationele argumenten.
 • Stresstolerantie Je behoudt een kalme, gecontroleerde houding onder druk en blijft gefocust op de taak.
 • Energie Je toont een enthousiaste en betrokken aanpak, weet een hoog werktempo gedurende lange tijd vol te houden.

Informatie over de organisatie

De uitstekend en modern geoutilleerde SEH van ziekenhuis St Jansdal voelt voor onze SEH-artsen als een 'eigen toko'. Wij zien alle patiëntencategorieën, doen echo’s en PSA en zijn leider van het reanimatie-, SIT- en traumateam. Onze SEH telt 17 centraal gemonitorde kamers, waaronder 2 traumakamers en een eerste Harthulp. Onze SEH kent een level-2 trauma en onze IC heeft een Level-2 indeling. Ons ziekenhuis heeft een regiofunctie voor NW-Veluwe en ZO-Flevoland: Op onze SEH zien wij gemiddeld zo'n 20.000 patiënten per jaar. De populatie binnen onze regio geeft een leuke ‘case mix’ van aortadissectie tot adderbeet. De lijnen zijn kort en de samenwerking met overige specialismen is goed. In de diensturen is er gezamenlijke triage en een goede samenwerking met de naastgelegen huisartsenpost waardoor wij een laag percentage zelfverwijzers hebben. De afdeling bestaat uit ongeveer 50 FTE. Wij hebben een grote vakgroep (8.9 FTE) waarbij SEH-artsen KNMG samenwerken in de dienst.

Arbeidsvoorwaarden

De functie wordt tijdelijk voor minimaal 4 maanden voor minimaal 28 uur en maximaal 45 uur per week ingevuld waarbij je ingezet kunt worden op alle diensten. Wij kennen diensttijden in overlap waarbij er:

 • 2 SEH-artsen KNMG en 1 ANIOS SEH aanwezig zijn van:
  07:30 uur tot 16:30 uur, waarbij er een overdracht is om 15:30 uur;
  15:30 uur tot 00:30 uur waarbij er een overdacht is om 23:15 uur;
 • 1 SEH-arts KNMG (en op vrijdag en zaterdag 1 extra ANIOS) aanwezig is van:
  23.15 uur tot 08.00 uur waarbij er een overdracht is om 07.30 uur.

Ziekenhuis St Jansdal wil graag het beste uit medewerkers halen en dus ook het beste geven. Wij streven naar een goede balans tussen werk en privé voor al onze medewerkers. Daarnaast bieden wij een prima salaris en een modern, flexibel pakket aan arbeidsvoorwaarden. Je krijgt een tijdelijk contract voor de duur van het zwangerschapsverlof aangeboden.

Salariëring is conform de AMS regeling Medisch Specialist. Het salaris van een SEH-arts KNMG geregistreerd bedraagt minimaal € 6.394,- en maximaal € 11.162,- bruto per maand op fulltime basis in volle omgang met een vast ORT percentage van 10,5%. Inpassing in de salarisschaal is afhankelijk van relevante werkervaring.

Wij verwachten dat je de waarden zoals die door het St Jansdal zijn verwoord in de Notitie identiteit respecteert.

Meer informatie over deze vacature

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met:
Vicky de Wilde, SEH-arts KNMG, via telefoonnummer 0341 - 46 39 70;
Frits van der Velde, zorgmanager, via telefoonnummer 0341 - 46 37 04;
of via de dienstdoende SEH-arts KNMG, via telefoonnummer 0341-46 39 67.

Hoe kun je solliciteren?
Je kunt jouw sollicitatie richten aan: Vicky de Wilde, SEH-arts KNMG.

Een persoonlijkheidsvragenlijst en een capaciteitentest maken deel uit maken van de procedure, evenals het navragen van recente referenties.

Belangrijk om te weten:

 • je kunt solliciteren zolang de vacature open staat;
 • er kunnen omstandigheden ontstaan waardoor wij de vacature eerder zullen sluiten, wacht niet met solliciteren maar reageer direct;
 • graag ontvangen wij jouw cv en motivatiebrief in PDF voorzien van de inhoud van het document, je eigen naam en de vacaturenaam (bijvoorbeeld CV Jolanda Janssen SEH.pdf of Motivatie Jolanda Janssen SEH.pdf);
 • de vacature zal na sluiting niet meer zichtbaar zijn op onze website, bewaar de vacature door deze (en niet de link) naar je zelf te mailen.
 • indien je op een eerder moment bij ons hebt gesolliciteerd, dan heb je inloggegevens ontvangen voor een account op werkenbijstjansdal.nl. Wij verzoeken je om via dit account te solliciteren op deze vacature. Mocht je je wachtwoord vergeten zijn, klik dan hier om een nieuw wachtwoord op te vragen.

Wanneer kun je een reactie verwachten?
Zodra je gesolliciteerd hebt, kun je erop rekenen dat je binnen 2 weken een reactie van ons krijgt.

Locatie

Harderwijk
Bel mij