Google+

Anesthesioloog Allround

Functie omschrijving

Uw taak omvat het leveren van perioperatieve zorg in de volle breedte. U bent een RGS geregistreerde anesthesioloog met uitstekende contactuele eigenschappen en werkt graag in multidisciplinair teamverband aan hoogstaande zorg. U bent bereid tot het vervullen van opleidings-taken waarbij aantoonbare interesse in wetenschappelijk onderzoek tot aanbeveling strekt. Het betreft een fulltime aanstelling inclusief diensten. Bij gebleken geschiktheid volgt toetreding tot CMSGV op basis van een uniforme toetredingsregeling en inverdienmodel.

Functie eisen

  • U bent een RGS geregistreerde anesthesioloog
  • U bent bereid tot het vervullen van opleidingstaken
  • U beschikt over uitstekende contactuele eigenschappen en werkt graag in multidisciplinair teamverband aan hoogstaande zorg

Informatie over de organisatie

De Coöperatie Medisch Specialisten Gelderse Vallei (CMSGV) is het medisch specialistische bedrijf binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei waarin de activiteiten van de vakgroepen van zestien medisch specialismen worden uitgevoerd. De werkzaamheden van de vakgroepen worden hoofdzakelijk uitgevoerd binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede. De missie van CMSGV is om de hoogst haalbare kwaliteit van patiëntenzorg te leveren binnen een professioneel en efficiënt georganiseerd medisch specialistisch bedrijf.

Informatie over de afdeling

De vakgroep bestaat uit 15 anesthesiologen waarvan 7 pijnspecialisten. Het OK-centrum omvat 10 operatiekamers en een PACU met 24-uurs verkoeverfaciliteit. De vakgroep anesthesiologie is verantwoordelijk voor perioperatieve anesthesiologische zorg, chronische & oncologische pijnbehandelingen en levert een ruime bijdrage aan vakgroep overstijgende bestuurlijke activiteiten. Er is een RGS-erkende opleidingsbevoegdheid in samenwerking met het UMC Utrecht voor het tweede opleidingsjaar tot anesthesioloog. Management en onderwijs zijn essentiële onderdelen van onze activiteiten. Bij haar werkzaamheden maakt de vakgroep gebruik van een goed functionerende acute pijnservice, team van sedatie praktijk specialisten en POS-verpleegkundigen. Er is een goede samenwerking met andere betrokken specialismen.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een fulltime (1,0 FTE) aanstelling inclusief diensten. Bij gebleken geschiktheid volgt toetreding tot CMSGV op basis van een uniforme toetredingsregeling en inverdienmodel.

Meer informatie over deze vacature

Inlichtingen over deze vacature kunnen worden ingewonnen bij de heer B.A.J.M. van Druenen, anesthesioloog-pijnspecialist en voorzitter van de vakgroep, 0318-435672.

Uw schriftelijke sollicitatie met Curriculum Vitae kunt u tot en met 9 november 2018 richten aan mevrouw Loes Hooijdonk, HR Manager Coöperatie Medisch Specialisten Gelderse Vallei, Postbus 9025, 6710 HN Ede of per email HRCMSGV@zgv.nl.

Locatie

EDE
Bel mij