Google+
Zoeken
Artsen Vacatures
Omschrijving organisatie
Mentrum biedt behandeling en begeleiding aan volwassenen met complexe meervoudige problemen op psychiatrisch en verslavings gebied.

Mentrum is onderdeel van Arkin. Arkin is een organisatie op het gebied van psychiatrie en verslavingszorg. Arkin behandelt ca 35.000 cliënten met ruim 3.400 collega's op locaties in Amsterdam en Utrecht en omgeving, Amersfoort, Dordrecht en Gorinchem. Arkin is ook opleidingsinstituut en verricht wetenschappelijk onderzoek.
Hoofdvestiging Nederland (adres)
Klaprozenweg 111
1033 NN Amsterdam
Aantal vestigingen
In Amsterdam, Amstelveen, Hilversum, Utrecht e.d
Missie en/of Visie
De twee centrale kernwaarden van Arkin zijn ‘verbinding tot stand brengen’ en ‘lef tonen’.

De doelstelling om verbinding tot stand te brengen is vervat in de missie: zorg dragen door hoog gekwalificeerde, betrokken medewerkers die in staat zijn om hun vakmanschap zo in te zetten dat dit voor individuele cliënten resulteert in de best mogelijke zorg en ondersteuning. Andere voorbeelden zijn het actief samenbrengen en uitnutten van de verschillende deskundigheden die Arkin rijk is, actief zijn in het zoeken en realiseren van samenwerking met ketenpartners en overige externe partijen. Of het ondersteunen van cliënten in het (opnieuw) opbouwen en onderhouden van sociale contacten.

Voorbeelden van lef tonen zijn het je nek durven uitsteken in het zoeken naar een maatwerkoplossing voor een cliënt, zonder je direct neer te leggen bij eventuele beperkingen. Lef tonen betekent ook iets voor het ambitieniveau: het stellen van hoge doelen die net dat beetje extra vragen om ze te realiseren. Of het op je durven nemen van een voortrekkersrol, om een complexe situatie in de maatschappij of binnen de organisatie het hoofd te bieden.
Informeel 1 2 3 4 5 Formeel
Werken in teamverband vs Zelfstandig werken
Werken in teamverband 1 2 3 4 5 Zelfstandig werken
Vaste werkplek 1 2 3 4 5 Mobiele werkplek
Platte organisatie vs Hiërarchisch
Platte organisatie 1 2 3 4 5 Hiërarchisch
Veeleisende werkomgeving vs Normale werkdruk
Veeleisende werkomgeving 1 2 3 4 5 Normale werkdruk
Contactpersoon
Ruud Ligthart (recruiter)

Deel dit bedrijf

Adres gegevens

Adres:Klaprozenweg 111
Postcode:1070 AV
Stad:AMSTERDAM
Telefoon:+31206352700
Website:Mentrum