Google+
Zoeken
Artsen Vacatures
Omschrijving organisatie
Binnen Koraal staan mensen met een beperking of belemmering op verstandelijk, lichamelijk en/of psychosociaal gebied centraal. Wij zijn actief op de terreinen jeugdzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, speciaal onderwijs en arbeidsparticipatie.

Koraal Jeugdzorg
Koraal is met vier locaties actief binnen de jeugdzorg: De Hondsberg, De La Salle, Gastenhof en Maashorst. Hierbij onderscheiden we twee doelgroepen. Kinderen met een ernstige gedragsproblematiek en kinderen en jeugdigen met een (licht)verstandelijke beperking, al dan niet gecombineerd met psychiatrische problemen en/of een ernstige gedragsproblematiek.

Koraal Gehandicaptenzorg
St. Anna, Maasveld en Op de Bies zijn binnen Koraal de drie zogenoemde VG-instellingen: locaties die actief zijn op het gebied van de gehandicaptenzorg. De drie organisaties bieden hoofdzakelijk verblijf en ambulante dienstverlening voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking en hun familie. Deze doelgroep kan hier ook terecht voor aanverwante dienstverlening, zoals dagbesteding, vrijetijdsbesteding, begeleid werken, begeleid wonen, gespecialiseerde thuiszorg en advies.

Koraal Onderwijs
Binnen Koraal richten Saltho Onderwijs, Het Driespan en Maashorst zich op onderwijs. Saltho Onderwijs bestaat uit vijf scholen met 1.000 leerlingen voor speciaal onderwijs in Oost-Brabant. Het Driespan heeft twaalf scholen voor dezelfde doelgroep in West-Brabant, met in totaal 1.550 leerlingen. Maashorst verzorgt via de school De Vlinder speciaal onderwijs voor normaal begaafde kinderen met ontwikkelings-, gedrags- en leerproblemen.

Koraal Arbeidsparticipatie
In dialoog met onze cliënten zet Koraal zich in om het unieke van cliënten en leerlingen tot ontwikkeling te brengen en hun leven waardevol te laten zijn. Arbeidsparticipatie is daarbij een belangrijk onderdeel. De manier waarop invulling wordt gegeven aan arbeidsparticipatie verschilt en is afhankelijk van de mogelijkheden, wensen en talenten van een cliënt of leerling. Het doel is echter altijd hetzelfde: samen met de cliënt en leerling het hoogst haalbare bereiken. Binnen Koraal is Sterk in Werk gespecialiseerd in het realiseren van arbeidsparticipatie.
Hoofdvestiging Nederland (adres)
Valkstraat 14, 6130 AD SITTARD
Aantal vestigingen
Koraal is ingedeeld in zes regio’s - in Limburg en Noord-Brabant - en één landelijk werkend Expertise Centrum waarin alle specialistische kennis van Koraal wordt gebundeld: West-Brabant, Noordoost-Brabant, Zuidoost- en Midden-Brabant, Midden- en Noord-Limburg, Maastricht / Heuvelland / Westelijke Mijnstreek, Parkstad en Expertise Centrum
Missie en/of Visie
Koraal heeft uitgebreide specialistische kennis en ervaring in huis: jeugdzorg, gehandicaptenzorg, speciaal onderwijs en arbeidstoeleiding. Samen met onze cliënten, leerlingen en hun netwerk willen wij ontdekken waar hun kracht ligt en die gezamenlijk verder tot ontwikkeling brengen met als doel dat iedere mens op zijn eigen manier kan meedoen in de samenleving.
Contactpersoon
Jeanne Houben
Secretaresse P&O
jpulles@koraalgroep.nl
Twitter profiel
LinkedIn Bedrijfsprofiel

Deel dit bedrijf

Adres gegevens

Adres:Valkstraat 14
Postcode:6135GC
Stad:SITTARD
Telefoon:+31464775252
Fax:+31464775285
Website:Koraal Groep