Google+
Zoeken
Artsen Vacatures

Werkgevers

Mentrum

Mentrum

Mentrum biedt behandeling en begeleiding aan volwassenen met complexe meervoudige problemen op psychiatrisch en verslavings gebied. Mentrum is onderdeel van Arkin. Arkin is een organisatie op het gebied van psychiatrie en verslavingszorg.
Mobile Healthcare

Mobile Healthcare

Mobile Healthcare is het jaarlijkse ontmoetingspunt voor 750+ zorgprofessionals. 50 (inter)nationale zwaargewichten op het podium inspireren u d.m.v. presentaties, workshops en TEDTalks. Ontwikkelingen en innovaties in de gezondheidszorg nemen een enorme vlucht. Dit proces zal alleen nog maar versnellen. Het Mobile Healthcare event biedt dan ook een niet te missen-update, een dosis inspiratie en ontmoetingen met like-minded.
Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)

Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)

De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) heeft de taak om donatie en transplantatie van organen en weefsels in goede banen te leiden. Als zelfstandig bestuursorgaan valt de NTS onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Wij hebben de wettelijke rol om de schaarse organen en weefsels eerlijk toe te wijzen aan de best passende patiënt op de wachtlijst.
Pluryn

Pluryn

Iedereen doet zoveel mogelijk mee in de samenleving. Heb je daar ondersteuning bij nodig? Kom dan eens met ons praten. Pluryn is er voor mensen met complexe problematiek. Vaak zijn dat meerdere zorgvragen ineen. Bijvoorbeeld een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Iedereen krijgt passende hulp. Bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Het liefst thuis en in de wijk. Maar je kunt ook terecht op onze locaties.
Spijtenburg Artsen

Spijtenburg Artsen

Spijtenburg Artsen is als intermediair gespecialiseerd in de bemiddeling van functies voor artsen en medisch specialisten. Wij zijn een intermediair voor zowel vaste als tijdelijke functies voor artsen en medisch specialisten in onder meer ziekenhuizen, verpleeghuizen, arbodiensten, GGD's, de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg en de gehandicaptenzorg.
Stichting Altrecht

Stichting Altrecht

Mensen met een ernstige en complexe psychiatrische ziekte kunnen bij Altrecht terecht voor specialistische behandeling.
Stichting Humanitas

Stichting Humanitas

Stichting Humanitas (Rotterdam, Capelle ad IJssel en Spijkenisse) biedt hoogwaardige zorg en diensten aan iedereen – van 0 tot 100+ - die ondersteuning en hulp nodig heeft en richt zich op verzorging, verpleging, welzijn, maatschappelijk dienstverlening en medische behandeling.
Stichting Sint Jacob

Stichting Sint Jacob

Stichting Sint Jacob biedt liefdevolle en deskundige zorg, behandeling en revalidatie voor ouderen in de regio Zuid-Kennemerland. Bij ons kunnen onze cliënten wonen of revalideren zoals zij wensen. Wij combineren professionele zorg met een gevoel van thuiskomen. Onze eerste vraag is daarom altijd: wat betekent ‘thuis’ voor u?
SVRZ

SVRZ

SVRZ is een zorgorganisatie in Zeeland. Acht hoofdlocaties, talrijke kleinschalige groepswoningen, breed aanbod van thuiszorg en een Servicecentrum zorgen voor zorg die aansluit bij de wensen van de cliënten. Ruim 2900 medewerkers en 1400 vrijwilligers zorgen samen voor ruim 2400 cliënten. SVRZ staat voor betrouwbare zorg die altijd dichtbij is. Midden in de wijk of in het dorp.
Zorgstroom

Zorgstroom

Zelfstandig wonen en leven met zorg en ondersteuning dichtbij. Met ruimte voor eigen initiatief en creativiteit. Waar u ook woont op Walcheren, Zorgstroom is altijd in de buurt. 24 uur per dag, zeven dagen per week. Met wijkteams, zorg- en verpleegcentra, zorghotels en hospices. Ook voor maaltijden en dieetadvies kunt u bij ons terecht. Zorgstroom ondersteunt naast de zorgvrager ook de mantelzorger, met advies op maat. Dichtbij mensen is dus dichtbij u!