Google+
Zoeken
Artsen Vacatures

GGZ Nederland presenteert visie op informatiebeleid ggz

ArtsenVacatures.nl 12-12-2017 15:26
Categorieën: Algemeen, GGZ-Instellingen, Medisch specialist, Psychiaters, Ziekenhuizen/klinieken

Bron: GGZ Nederland

"Informatie is de brandstof voor de best denkbare zorgervaring en maak het mogelijk dat de patiënt ook echt 'connect' met het zorgnetwerk". Dat schrijft GGZ Nederland in het vandaag gepresenteerde visiedocument waardegedreven ggz. Het is ook niet voor niets dat één van de aanbevelingen uit het document is dat patiënten een betere informatiepositie moeten krijgen.

Daarnaast moeten patiënten en behandelaren volgens GGZ Nederland meer betrokken worden, moet gegevensuitwisseling worden verbeterd en innovaties en eHealth worden toegepast.

Waarom een goed informatiebeleid essentieel is

Goede informatievoorziening is essentieel om goede en gepaste zorg te kunnen bieden, en sluit aan bij de doelstellingen van de Agenda Gepast Gebruik en Transparantie. Het stelt zorgprofessionals in staat het potentieel van nieuwe technologie goed te benutten en de patiënt echt de regie te geven. Daarnaast is het noodzakelijk om de administratieve lasten tot een minimum te beperken, waardoor er meer tijd beschikbaar komt voor directe zorg. Iets wat in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt van groot belang is.

Daarnaast zijn uitbreiding van eHealth en investeren in de informatievoorziening onderdelen van het akkoord over wachttijden dat de sector recent gesloten heeft.

Draagvlak creëren

Uiteraard is een goed informatiebeleid mooi, maar het biedt op zichzelf geen garanties voor een succesvolle toepassing schrijft GGZ Nederland in het document. Dit succes hangt voor het grootste gedeelte af van de mensen die ermee aan de slag moeten. Het is dan ook van groot belang dat er bewustzijn wordt gecreëerd en dat stapsgewijs de veranderen worden doorgevoerd.

"Wanneer een behandelaar ervaart dat het nut van een nieuwe toepassing hoger is dan de moeite die ervoor nodig is, zal draagvlak voor de verandering geen probleem zijn."

Bekijk het visiedocument

 

Reageer

CAPTCHA ImageNieuwe codeSpeel de code af