Google+
Zoeken
Artsen Vacatures

Eerste evaluatie Jeugdwet

ArtsenVacatures.nl 30-1-2018 16:34
Categorieën: Algemeen, GGD, Jeugdartsen, Ziekenhuizen/klinieken

Bron: Nivel

Drie jaar na de invoering van de Jeugdwet is de beoogde transformatie naar een effectiever jeugdstelsel nog niet gerealiseerd. Dit blijkt uit het rapport 'Eerste evaluatie Jeugdwet' dat is aangeboden aan de ministeries van VWS, JenV en aan de VNG. De evaluatie is uitgezet en begeleid door ZonMw en is gebaseerd op bestaand onderzoek en enquêtes onder gemeenten, zorgaanbieders en ouders.

Het blijkt voor lang niet alle ouders en jeugdigen eenvoudig om de jeugdhulp te krijgen die nodig is. Eén op de drie geeft aan dat het zelfs veel moeite heeft gekost. Dit geldt vooral voor kwetsbare gezinnen. Extra inspanning is dus nodig om de amities te realiseren.

Onderzoekers pleiten dan ook o.a. voor een betere informatievoorziening, extra aandacht voor gezinnen in een kwetsbare positie en het terugdringen van administratieve lasten. Om de doelen te realiseren is een cruciale rol weggelegd voor de lokale teams zoals wijkteams, buurtteams of wijknetwerken. Dergelijke teams zouden volgens de onderzoekers direct hulp moeten kunnen bieden en daarvoor moeten beschikken over professionaliteit in de breedte en specialistische expertise.

Daarnaast is het belangrijk om een gezamenlijke visie op passende zorg te ontwikkelen. Een visie waarin de diversiteit van hulpvragers en hulpvragen wordt erkend en benoemd. Dit is nodig om richting te kunnen geven aan de gezamenlijke inspanningen om meer samenhang en samenwerking in de uitvoering van het jeugdbeleid te realiseren.

Lees het volledige artikel

 

Reageer

CAPTCHA ImageNieuwe codeSpeel de code af