Google+
Zoeken
Artsen Vacatures

Blog

ArtsenVacatures.nl30-01-2018 16:34
Bron: Nivel Drie jaar na de invoering van de Jeugdwet is de beoogde transformatie naar een effectiever jeugdstelsel nog niet gerealiseerd. Dit blijkt uit het rapport 'Eerste evaluatie Jeugdwet' dat is aangeboden aan de ministeries van VWS, JenV en aan de VNG. De evaluatie is uitgezet en begeleid door ZonMw en is gebaseerd op bestaand onderzoek en enquêtes onder gemeenten, zorgaanbieders en ouders. Het blijkt voor lang niet alle ouders en jeugdigen eenvoudig om de jeugdhulp te krijgen die nodig is. Eén op de drie geeft aan dat het zelfs veel moeite heeft gekost. Dit geldt vooral voor kwetsbare gezinnen. Extra...
1427bekeken
Geen reacties
ArtsenVacatures.nl12-12-2017 15:26
Bron: GGZ Nederland "Informatie is de brandstof voor de best denkbare zorgervaring en maak het mogelijk dat de patiënt ook echt 'connect' met het zorgnetwerk". Dat schrijft GGZ Nederland in het vandaag gepresenteerde visiedocument waardegedreven ggz. Het is ook niet voor niets dat één van de aanbevelingen uit het document is dat patiënten een betere informatiepositie moeten krijgen. Daarnaast moeten patiënten en behandelaren volgens GGZ Nederland meer betrokken worden, moet gegevensuitwisseling worden verbeterd en innovaties en eHealth worden toegepast. Waarom een goed informatiebeleid essentieel is Goede informatievoorziening is essentieel om goede en gepaste zorg te kunnen bieden, en sluit aan bij...
1464bekeken
Geen reacties
ArtsenVacatures.nl5-12-2017 9:18
Bron: Maastricht University Werkgelegenheidsgroei in de zorg- en welzijnssector wordt tot 2020 sterk geremd. Dit blijkt uit het rapport 'De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022', van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Universiteit Maastricht. De reden? De overheidsbezuinigingen, namelijk tot 0,2% in de zorgsector en 0,3% per jaar in de welzijnssector. Baanperspectief Deze geringe werkgelegenheidsgroei en de lage vervangingsgraad in de zorg, in combinatie met de groeiende instroom van schoolverlaters, zal er waarschijnlijk toe leiden dat afgestudeerden binnen de zorgsector meer moeite moeten doen om aan werk te komen in vergelijking met voorgaande jaren. O.a. deze conclusie...
1496bekeken
Geen reacties